کد خبر : 17699

تاریخ درج خبر : یک شنبه 14 مهر 1398
سايت رسمي مسابقات قرآن کريم استان کرمانشاه
• برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء ویژه کارشناسان مرکز آموزش مجازی موسسه قرآنی میراث ماندگار
کارگاه آموزشی ارتقاء ویژه ی کارشناسان مرکز آموزش مجازی در مکان ستادحفظ مؤسسه قرآنی میراث ماندگار از ابتدای شهریورماه در روزهای یکشنبه برگزار می شود.
کارگاه آموزشی ارتقاء ویژه ی کارشناسان مرکز آموزش مجازی در مکان ستادحفظ مؤسسه قرآنی میراث ماندگار از ابتدای شهریورماه در روزهای یکشنبه برگزار می شود.