پایگاه اطلاع رسانی مسابقات قرآن کریم
استان کرمانشاه
امروز جمعه پانزدهم آذر 1398 خورشیدی
کارگاه آموزشی ارتقاء ویژه ی کارشناسان مرکز آموزش مجازی در مکان ستادحفظ مؤسسه قرآنی میراث ماندگار از ابتدای شهریورماه در روزهای یکشنبه برگزار می شود.
یک شنبه 14 مهر 1398    
بازدید: 711
کارگاه آموزشی ارتقاء ویژه ی کارشناسان مرکز آموزش مجازی در مکان ستادحفظ مؤسسه قرآنی میراث ماندگار از ابتدای شهریورماه در روزهای یکشنبه برگزار می شود.
aaa
aaa