پایگاه اطلاع رسانی مسابقات قرآن کریم
استان کرمانشاه
امروز جمعه چهارم مهر 1399 خورشیدی
زمان برگزاری آزمون قرآن و عترت از ۳ بهمن ۹۸ به جمعه ۱۱ بهمن ماه ۹۸ تغییر پیدا کرد.
سه شنبه 19 آذر 1398    
بازدید: 98
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مسابقات قرآن کریم استان کرمانشاه؛ به نقل از ستاد اجرایی آزمون قرآن و عترت،
زمان برگزاری آزمون از ۳ بهمن ۹۸ به جمعه ۱۱ بهمن ماه ۹۸ تغییر پیدا کرد.